Splošni pogoji poslovanja

Pozdravljeni na spletnem mestu posestvovaldek.si.

Spletno mesto z vsebino vseh strani in podstrani je v lasti in upravljanju podjetja Prostočasne dejavnosti, Ana Tasič, s.p., Prušnikova 3, 2000 Maribor.

Spletno mesto (stran z vsemi podstranmi) služi za lastno uporabo in informiranje. Z obiskom potrjujete, da se s pogoji uporabe spletnega mesta strinjate in jih v celoti sprejemate

Avtorske pravice

Vsa vsebina spletnega mesta posestvovaldek.si, vključno z znamkami in logotipi, je avtorsko zaščitena. Kakršnakoli uporaba le-te, je dovoljena le s predhodnim pisnim dovoljenjem lastnika spletnega mesta. Izjema so novice (s pripadajočimi fotografijami in videoposnetki), ki so namenjene javnim objavam.

Omejitev odgovornosti

Informacije in fotografije, objavljene na spletni strani, služijo za informiranje. Lastnik spletnega mesta ne odgovarja za natančnost in točnost navedenih podatkov. Razen v primeru neposredno povzročene škode zaradi lastnikovega namernega zavajanja ali malomarnosti, lastnik spletnega mesta ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno ali slučajno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega razumevanja vsebin spletnega mesta s strani obiskovalca.

Pogoji poslovanja za dogodke in aktivnosti

Prijave na obiske, dogodke in aktivnosti sprejemamo po elektronski pošti info@posestvovaldek.si ali na telefonski številki 070659024. Prijavitelj dobi vsa navodila za obisk posestva ali udeležbo na dogodku ali aktivnosti, vključno z navodili za plačilo, po elektronski pošti, ki jo navede ob prijavi.

Odpoved udeležbe na aktivnostih je s strani uporabnika možna le pisno na zgoraj naveden elektronski naslov. Kot organizatorji obiskov, dogodkov in aktivnosti si pridržujemo pravico, da prijavo zavrnemo ali odpovemo brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, da je bila storitev že plačana. V tem primeru stranki denar povrnemo. Obisk in sodelovanje pri aktivnostih z živalmi sta na lastno odgovornost. 

Za morebitne pritožbe smo na voljo na zgoraj naveden elektronski naslov. Postopek pritožbe je zaupne narave.

Plačilo storitev

Vse storitve, ki so navedene na spletnem mestu posestvovaldek.si, izvaja podjetje Ana Tasič, s.p., ki je registrirano pod davčno številko 16292618 in matično številko 8357960000. 

Cene storitev, objavljene na spletnem mestu, so končne. Ker nisem davčna zavezanka, v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 davek na dodano vrednost ni obračunan. 

Plačilo storitev je mogoče z gotovino ali z nakazilom na bančni račun DE54100110012622658943.
Ime banke: N26, SWIFT koda: NTSBDEB1XXX
Plačilo s kreditno kartico ni mogoče.

Varovanje osebnih podatkov

Varovanje podatkov, kot je navedeno na tem spletnem mestu, je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Več o tem v poglavju Piškotki.

Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji stopijo v veljavo na dan 25. novembra 2020. 

Posestvo Valdek si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje.

Vse spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo na dan objave na spletnem mestu.